Welkom

Bekijk hier de aftermovie


In 1999 gaf mr. Philippe G. Brood een lezing in een studentenkamer in Leiden, wat leidde tot een succesvolle doorstart van JOVD Leiden. Helaas enkele maanden later, op 13 april 2000, overleed de heer Brood in zijn werkkamer in het Tweede Kamergebouw ten gevolgen van een hartaanval.


Ter nagedachtenis aan de heer Brood organiseert JOVD Leiden elk jaar begin december een 'mr. Ph. G. Broodlezing'. Dit jaar zal de lezing voor de 15e maal worden georganiseerd en om stil te staan bij dit bijzondere feit, is er voor gekozen de lezing vanaf dit jaar in de vorm van een symposium te laten plaatsvinden.


Het symposium vindt plaats op zaterdag 13 december 2014 in het ‘Best Western City Hotel Leiden’ en is voor iedereen toegankelijk. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan het symposium, kunt u zich opgeven middels het inschrijfformulier in te vullen.


Namens de Commissie mr. Ph. G. BroodsymposiumClemens van Steijn
Voorzitter

Programma

Datum: zaterdag 13 december 2014

Locatie: Lange Mare 43 te Leiden


09:30 Ontvangst ‘Best Western City Hotel Leiden’


10:00 Opening symposium

- Symposium voorzitter: Clemens van Steijn

- Namens de familie Brood: Raymond Brood


10:30 In gesprek met Sammy van Tuyll van Serooskerken (LibDem) en Heleen Dupuis: ‘Liberale beginselen’


11:45 Alfonso Boekhoudt, Gevolmachtigde Minister van Aruba ‘De status aparte van Antilliaanse eilanden; fietsen met zijwieltjes’


12:45 Lunch


13:45 Lezing Stef Blok , Minister van Wonen en Rijksdienst ‘Home sweet home, een verouderde droom?’


15:15 Pauze


15:30 Training Fleur de Beaufort, Prof. mr. B.M. Telderstichting ‘Homo liberalis, liberalisme in continue ontwikkeling’


17:00 Muzikale intermezzo


17:30 Pauze


18:00 Diner


19:30 Avondprogramma

- Inleiding door voorzitter JOVD Leiden: Bernard Timmer


19:45 Hoofdlezing Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie ‘De uitdagingen van cyberwarfare en de online veiligheid van Nederlandse burgers’


21:30 Borrel / omkleden


23:00 Aanvang feest ‘5 shotjes voor 10 piek’

Organisatie

De mr. Ph. G. Broodsymposium Commissie is als volgt geconstitueerd:

Voorzitter: Dhr. C.N. (Clemens) van Steijn
Algemeen bestuurslid: Dhr. B. (Bernard) Timmer

Raad van Advies:
Dr. Y.K. Onno Teng
Mr. L. Wisse
Mw. mr. M.E.R.C. van Oerle - Vlaanderen

Vijftien jaar geleden, enkele maanden na het overlijden van Philippe Brood, heeft het toenmalig bestuur van JOVD Leiden besloten elk jaar een lezing te organiseren ter nagedachtenis aan Philippe Brood. Traditiegetrouw vindt de lezing elk jaar plaats rond 11 december, de dag dat Philippe Brood zelf een lezing gaf bij JOVD Leiden.


De afgelopen jaren hebben vele grote sprekers de lezing verzorgd en is het bezoekersaantal de afgelopen jaren flink toegenomen. Een reden te meer om dit jaar – de vijftiende maal dat de lezing wordt gehouden – een groot symposium te organiseren. Inmiddels hebben al enkele grote sprekers toegezegd te komen spreken tijdens het eerste ‘mr. Ph. G. Broodsymposium’. Zo zullen onder andere de minister van Veiligheid en Justitie, Ivo Opstelten, minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, en de bekende Leidse Rechtsfiloof, Paul Cliteur, te gast zijn tijdens het symposium.


Hoewel het een prachtige bijeenkomst belooft te worden, met vele interessante sprekers, zal er ook uitgebreid worden stilgestaan bij het trieste verlies van Philippe Brood. Een zeer veelbelovend politicus, dat op een veel te jonge leeftijd is gestorven. Om die reden zal dit jaar ook een herdenking plaatsvinden met familie en oud-fractiegenoten van Philippe Brood.


Na een intensief dagprogramma met interessante lezingen en discussies, zal de dag worden afgesloten met een groot feest tot in de late uurtjes. Voor alle deelnemers van buiten Leiden, zal accommodatie worden aangeboden in het Best Western City Hotel Leiden.


Kortom een activiteit om niet te missen!Clemens van Steijn
Voorzitter mr. Ph. G. Broodsymposium Commissie
Onze afdeling had rond de eeuwwisseling de wind nog niet in de zeilen. Philip Brood gaf in 1999 zijn lezing dan ook de gepaste titel 'De toegevoegde waarde van politieke activiteiten door jongeren'. Met deze lezing sloeg onze afdeling een nieuwe weg in. Een weg die tot een van de grootste en meest enthousiaste afdelingen van het land zou leiden. Helaas kwam hij in april 2000 te overlijden.


Het op een laagdrempelige manier jongeren in contact laten komen met de politiek, was één van Philip zijn idealen. Dit gedachtegoed proberen wij als JOVD-Leiden continu centraal te laten staan. Een lezing staat bij ons dan ook altijd in het teken van interactie tussen de spreker en de zaal.


Dit jaar zal de Mr. Ph. G. Broodlezing voor het eerst in de vorm van een symposium worden georganiseerd. Het belooft een uniek en leerzaam evenement te worden in de geest van Philip Brood.


Ik hoop u allen in grote getale zaterdag 13 december in Leiden te mogen verwelkomen.


Met vriendelijke groet,


Bernard Timmer
Voorzitter JOVD-Leiden
Algemeen Bestuurslid mr. Ph. G. Broodsymposium Commissie


Comite van Aanbeveling

Comité van aanbeveling:
1. Dr. Y.K. Onno Teng
2. Mr. R. G. Brood
3. Dhr. Ch. B. Aptroot


De Mr. Ph.G. Broodlezing werd in 2000 voor het eerst georganiseerd door de JOVD afdeling Leiden e.o., waarvan ik afdelingsvoorzitter mocht zijn. Het jaar ervoor had Philippe Brood onze afdeling geïnspireerd met een visionaire bijeenkomst met als doel jongeren en hun politieke engagement te stimuleren.


Tot onze ontzetting overleed hij onverwachts enkele maanden later op een moment dat de afdeling weer ging floreren mede door zijn aanmoedigingen. Sindsdien hebben we in retrospectie zijn lezing in december 1999 de eerste Mr. Ph.G. Broodlezing benoemd en is deze lezing een jaarlijkse traditie geworden voor de JOVD.


Het is mooi om met de jaren te zien dat deze lezing een vaste mijlpaal is in de roerige tijden die een JOVD afdeling kan doormaken. Het JOVD afdelingsbestuur heeft keer op keer laten zien dat deze lezing belangrijk is voor de afdeling maar vooral voor Leidse jongeren die zich politiek willen ontwikkelen.


Het is een eer om dan ook in het 15de jaar van de Mr. Ph.G. Broodlezing aan allen het Mr. Ph.G. Broodsymposium aan te bevelen. Een enthousiast team van Leidse (oud-)JOVD-ers heeft zich gecommitteerd aan het motto en de pure kern van Philippe's eerste lezing 'De toegevoegde waarde van politiek activiteiten door jongeren'.


Het belooft een leerzaam en interessant symposium te worden. Ik hoop dat jullie in grote getale naar Leiden komen om in de spirit van Philippe Brood te delen in een politiek uitdagend programma.


Dr. Y.K.Onno Teng


Als broer van Philippe heb ik zijn betrokkenheid bij het liberale denken van dichtbij zien ontwikkelen. Al op de lagere school was hij bezig met de politiek en de VVD in het bijzonder. Het was voor mij en ons gezin dan ook niet verbazingwekkend dat hij tijdens en na zijn studie rechten, velen heeft geholpen bij het halen van het vak bestuursrecht. Uiteraard waren we trots dat hij kamerlid werd en met verve, als goed debater, zijn standpunten wist uit te dragen. Zijn passie en zijn spreekvaardigheid kwam hem niet alleen van pas in de Tweede Kamer, maar ook bij het stimuleren van anderen. Zo ook heeft hij de JOVD in zijn geliefde Leiden, in de juiste richting bewogen. Natuurlijk zal 13 april 2000 voor onze familie een markering zijn van een onwaarschijnlijke en trieste gebeurtenis. Zijn werk was immers eerder net begonnen dan al goed op weg. Wie kon bevroeden dat toen al het einde zou zijn. Een van zijn laatste daden was het schrijven van een boek. Het is helaas niet door hem voltooid maar wel met hulp van anderen, na zijn dood verschenen. Ook Minister Opstelten was bereid om hier zijn medewerking aan te verlenen.


Vanaf de tweede lezing ben ik bij de Philippe Brood lezing aanwezig geweest. Sinds een aantal jaren ben ik ook bij de organisatie betrokken. De bijeenkomsten werden altijd goed bezocht en, wat Philippe belangrijk zou hebben gevonden, er was altijd een goed debat . Ik wil de JOVD Leiden dan ook bedanken voor het jaarlijks memoreren van mijn broer Philippe.


Ik ben er trots op om dit in het teken van Philippe en het Liberalisme te kunnen doen.


Raymond Brood

CEO Western Europe Human Capital & Benefits Willis International Limited


De mr. Ph. G. Broodlezing is een begrip en een traditie in Leiden en ver daarbuiten. Ik ben dan ook vereerd om deel uit te maken van het comité van aanbeveling. Ik kende Philippe Brood als een bevlogen liberaal en een zeer goed spreker en debater. Uitermate triest dat hij zo jong is overleden. Ik hoop dat zijn nagedachtenis ervoor zorgt dat JOVD-ers gemotiveerd worden om scherp te debatteren op de inhoud, met respect voor de opponent. En niet alleen de JOVD in Leiden, maar liefst alle politici van alle richtingen in ons land. Want als burgemeester sta ik tegenwoordig ‘boven de partijen’ zoals dat heet. En ons land en democratie zijn gebaat bij stevige en faire politieke bijdragen.


Ch. B. Aptroot
Burgemeester van Zoetermeer

Historie

Inleiding

Op 11 december 1999 verzorgde Philippe Brood, parlementariër voor de VVD, in een Leidse studentenkamer een lezing voor de JOVD afdeling Leiden e.o. De afdeling verkeerde in zwaar weer en de gepaste titel van zijn lezing luidde 'De toegevoegde waarde van politieke activiteiten door jongeren'. Met deze lezing gaf Philippe Brood de afdeling haar visie terug, waardoor de JOVD afdeling Leiden e.o. opbloeide tot een der grootste van de JOVD afdelingen die het vandaag de dag is.


Toen kennisgenomen werd van zijn plotselinge overlijden in de Tweede Kamer op 13 april 2000, slechts enige maanden na zijn optreden in Leiden, heeft het toenmalige afdelingsbestuur besloten de jaarlijks terugkerende mr. Ph. G. Broodlezing te organiseren.


Om de continuïteit van de mr. Ph. G. Broodlezing te waarborgen, is in 2011 door het afdelingsbestuur de Commissie mr. Ph. G. Broodlezing in het leven geroepen. Deze commissie heeft als hoofdtaak de instandhouding van deze lezing.


De Mr. Ph. G. Broodlezing

De lezing heeft tot doel een inspiratie en stimulans te zijn voor jonge liberalen om politiek actief te zijn, worden of blijven. Dit in de geest van de allereerste lezing door Philippe Brood zelf. De jaarlijkse lezing vindt in Leiden op of rond 11 december plaats.


De lezing heeft een liberaal-filosofisch karakter. Prominente liberale politici, wetenschappers of mensen uit het bedrijfsleven worden uitgenodigd om een actueel thema aan te snijden. De lezing biedt een platform voor de spreker om zijn of haar uitgesproken liberale visie te geven op het onderwerp.


De familie van Philippe Brood is een speciaal genodigde tijdens deze lezing.


Het Mr. Ph. G. Broodsymposium

Dit jaar zal de lezing voor de 15e maal worden georganiseerd en om stil te staan bij dat bijzondere feit, heeft het JOVD Leiden bestuur besloten een commissie in het leven te roepen die zich bezig zal houden met de organisatie van het eerste Mr. Ph. G. Broodsymposium.


Historie Mr. Ph. G. Broodlezing

Jaar Spreker Politieke functie
0 1999 Philippe Brood VVD 2e Kamer
1 2000 Henk Kamp VVD 2e Kamer, Minister van VROM
2 2001 Hans van Baalen VVD 2e Kamer, VVD fractievoorzitter Europarlement
3 2002 Stichting Talleyrand
4 2003 Adjiedj Bakas Stichting Talleyrand
5 2004 Frank de Grave VVD 2e Kamer, Minister van Defensie
6 2005 Hans Dijkstal VVD Fractievoorzitter 2e Kamer
7 2006 Uri Rosenthal VVD 1e Kamer, VVD Fractievoorzitter 1e Kamer, minister van Buitenlandse Zaken
8 2007 Charlie Aptroot VVD 2e Kamer, Burgemeester van Zoetermeer
9 2008 Arend-Jan Boekestijn VVD 2e Kamer
10 2009 Mark Rutte VVD Fractievoorzitter 2e Kamer; Minister-president
11 2010 Bruino Bruins Staatsecretaris OC&W
12 2011 Anouchka van Miltenburg VVD 2e Kamer; voorzitter 2e Kamer
13 2012 Ard van der Steur VVD 2e Kamer
14 2013 Cora van Nieuwenhuizen VVD 2e Kamer

Sprekers


Drs. mr. S.E. (Sammy) baron van Tuyll van Serooskerken

Sammy van Tuyll zet zich al jaren in voor meer democratie in Europa. Hij was mede-initiatiefnemer en secretaris van de Tindemans Group in 1995, waarvoor hij een belangrijke bijdrage leverde. In 2004 was hij lijsttrekker van Democratisch Europa, die als single issue waarschuwde tegen de ondemocratische structuur van de Europese Grondwet die toen in de maak was.


In 2005 voerde hij campagne tegen de Europese Grondwet en schreef het boek ‘Voor Europa, tegen deze Grondwet’.


Als eerste zei hij in 2007 dat de komende verkiezing van het Europees Parlement een vervolg op het referendum van 2005 zal zijn. In dat kader schreef hij het boek ‘Europa kan anders’, waarin een visie wordt gegeven op een Europa waar wij wel verder mee kunnen. Wie toen nee zei kan nu ja stemmen.


Sammy van Tuyll is econoom en jurist. Hij is getrouwd en heeft zes kinderen. Hij speelt gitaar en steeldrum.Prof. dr. H.E. (Heleen) Dupuis

Heleen Margriet Dupuis is een Nederlandse ethicus en politicus.


Dupuis studeerde theologie en rechten (kandidaats). Zij promoveerde in 1976 bij Prof. dr. H.J. Heering op een proefschrift, getiteld: "Medische ethiek in perspectief". Zij is protestants.


Van 1981 tot 1985 was zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE) en maakte naam in het publieke debat met haar aanhoudende pleidooi voor de mogelijkheid van euthanasie.


Van 1986 tot 2003 was zij bijzonder hoogleraar medische ethiek aan de Universiteit Leiden. Sinds 8 juni 1999 is ze lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD).


In de Eerste Kamer houdt Dupuis zich bezig met financiën, volksgezondheid, welzijn, sport, onderwijs,wetenschapsbeleid en hoger onderwijs. Van juni 2007 tot juni 2011 was zij eerste ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Zij is tevens vicevoorzitter van de commissie medische ethiek van het Leids Universitair Medisch Centrum. Sinds 1 november 2009 is ze ook voorzitter van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).Ivo Opstelten

Ivo Opstelten (1944) is sinds 14 oktober 2010 minister van Veiligheid en Justitie. Hij was in 2008-2010 voorzitter van de VVD en in 2010 als informateur 'architect' van het kabinet Rutte-1. De heer Opstelten was eerder onder meer burgemeester van Doorn, Delfzijl, Utrecht en Rotterdam en directeur-generaal openbare orde en veiligheid. In 2009-2010 was hij waarnemend burgemeester van Tilburg.


Opstelten studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarbinnen hij zich specialiseerde in staats- en publiek recht. Hij was commissaris (meubilair) van de Sociëteit Minerva van het Leidsch Studenten Corps, thans de LSV Minerva. Hij studeerde eind 1969 af en werkte vervolgens van 1970 tot 1972 bij de gemeente Vlaardingen, waar hij bij VMHC Pollux hockeyde, alvorens aan een langlopende burgemeestersloopbaan te beginnen, slechts onderbroken van 1987 tot 1992 toen hij directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid was op het ministerie van Binnenlandse Zaken.Stef Blok

Stef Blok (1964) is sinds 5 november 2012 minister voor Wonen en Rijksdienst. Hij was van 8 oktober 2010 tot 13 september 2012 fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De heer Blok was van 25 augustus 1998 tot 5 november 2012 Tweede Kamerlid (met een onderbreking in mei-september 2002). Hij was daarvoor kredietanalist-secretaris Concern Krediet College en accountmanager Corporate Banking bij ABN/Amro. In de Tweede Kamer was hij fractiewoordvoerder sociale zaken (sociale zekerheid, AOW, pensioenen) en financiën. De heer Blok was voorzitter van de tijdelijke commissie Onderzoek integratiebeleid en van de vaste commissies voor Financiën en VWS.


Na het Stedelijk Gymnasium in Leiden ging Blok bedrijfskunde studeren in Groningen. Na zijn studie had Blok verschillende betrekkingen bij ABN AMRO. Bovendien was hij sinds april 1994 gemeenteraadslid in Nieuwkoop, waar hij voorzitter was van de VVD-fractie.Fleur de Beaufort

Fleur de Beaufort werkt bij de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD. Mevrouw De Beaufort heeft meegewerkt aan enkele publicaties over de geschiedenis van de VVD en liberale voormannen in het bijzonder. Een ander onderzoeksgebied waar zij aan werkt is het individu en de vrije wil.

Alfonso Boekhoudt

Per 14 november 2013 is de heer J.A. (Alfonso) Boekhoudt benoemd tot Gevolmachtigde Minister van Aruba in Den Haag.


Het Arubahuis is de officiële vertegenwoordiging van de Arubaanse regering in Nederland, conform het Statuut voor het Koninkrijk. Het Arubahuis werd in 1983 geopend als Vertegenwoordiger van Aruba in Nederland. Met het verkrijgen van de Status Aparte op 1 januari 1986 werd dit kantoor het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister.


De Gevolmachtigde Minister vertegenwoordigt de Regering bij officiële instanties in Nederland en elders in Europa.

Locatie

Best Western City Hotel Leiden

Lange Mare 43

2312 GP Leiden

Tel : 071- 5130505

Fax : 071- 5131626
Klik hier voor een routebeschrijving op Google Maps

Inschrijven

Bij het inschrijven heeft u keuze uit de volgende arrangementen:


Alleen voor JOVD leden

 • - Deelname dagprogramma symposium: Lunch, diner, toegang symposium en aansluitend feest.

  Kosten €30,-

 • - Deelname dagprogramma en overnachting: Volledig dagprogramma en overnachting (incl. ontbijt).

  Kosten €70,-


Voor niet JOVD leden

 • - Deelname dagprogramma symposium: Lunch, diner, toegang symposium en aansluitend feest.

  Kosten €40,-

 • - Deelname dagprogramma en overnachting: Volledig dagprogramma en overnachting (incl. ontbijt).

  Kosten €80,-


Inschrijven Broodsymposium 2014

Foto's

Foto's van voorgaande Broodlezingen.


Contact

Voorzitter
Clemens van Steijn
E-mail: voorzitter@broodsymposium.nl
Tel: +31 624 214 033


Algemeen bestuurslid
Bernard Timmer
E-mail: auditor@broodsymposium.nl
Tel: +31 654 695 310


Algemeen
info@broodsymposium.nl


Pers / Sponsoren

Welkom op de pagina van het mr. Ph. G. Broodsymposium. Mocht u geïnteresseerd zijn om verslag te maken van het symposium, dan wel om u aan te melden voor (delen van) het symposium, kunt u mailen naar: voorzitter@broodsymposium.nl.


Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring van het event, kunt u contact opnemen met info@broodsymposium.nl.Philippe Brood
1964 - 2000

Naar boven